Blog Detayı

Neden yazılıma ihtiyaç duymalıyım?

Son yıllarda yazılımın hayatımızda dokunduğu çok fazla nokta olması sebebiyle revaçta olan paket programlar şirketlere veya sektörlere özel değil de bütün iş alanlara hitap etmesi amacıyla yazılmış olsa da belirli noktadan sonra firmalar için sınırlayıcı oluyor.

Bu noktadan sonra sektörler kendi amaçlarına kendi ihtiyaçlarına hizmet edecek yapılara ihtiyaç duyuyorlar, tabi ki hiç de azımsanmayacak maaliyetlerden sonra. Dünya genelinde yılda milyarlarca dolar maalesef yazılım yatırımlarında heba oluyor. Konu yazılım olduğunda sektörün ihtiyaçlarının, çalışma şeklinin iş akışlarının belirlenmesi önem arz ediyor.

iş analizlerinin yapılıp iş akışlarının belirlenmesi varsa şirket içi birimlerin ilişkileri belirlenip farklı birimlerin birbirleri arasında uyumlu şekilde çalışmasını sağlayacak altyapıların kurulması ile yazılım, başta zaman kaybı ve ekonomik anlamda maaliyetlerin önüne geçilmesini sağlayıp zamanın ve kaynakların daha yerinde ve daha verimli kullanılması konusunda katkı sağlayacaktır.

Şirketlerin özel yazılım ile amaçları
• Büyümek,
• Kazancı arttırmak,
• Verimlilik,
• Mobil platformlardan yararlanmak,
• Hızlanmak,
• Maliyetleri düşürmek,
• Teknolojiyi yakından takip etmek,
• Kurum içi ve dışında birimler arası iletişimi canlı tutmak.
• Şirket yönetimini bir düzen içerisinde tutmak yönetimi merkezileştirmek,