Ürün Detayı

Özel Yazılım

Özel Yazılım Nedir?

Özel yazılım, firmaların kendi ihtiyaçları doğrultusunda, kendi süreçlerine uygun olarak tasarlanan ve yazılımı bu yönde yapılan programlara denmektedir.

Piyasada her firma ve sektöre göre uygun bütçeli paket yazılımlar bulunmaktadır. Fakat bazı durumlarda bu programlar tam olarak istenene cevap veremeyebilir. Böyle durumlarda her şirket kendi için özel yazılım geliştirmeye ihtiyaç duyar. Yazılımın kabiliyetine göre fiyatlandırılan özel yazılımlar, bir çok firmaya avantaj sağlamaktadır.

Özel Yazılımlar, piyasada hazır olarak satılan programlardan farklı olarak yazılım firmaları tarafından şirketlerin belli ihtiyaçlarına yönelik olarak ortaya çıkar, uzun araştırmalar ve detaylı çalışmalar sonrasında oluşturulur. Oluşturulduktan sonra, kullanım ihtiyacı olan firmalara satılır ve onların sistemlerine entegre edilir. Yazılımı yapan firmalar, sistemlerin tasarlanması ve yazılmasının yanı sıra satış sonrası hizmetleri de sağlar. Bu hizmetler eğitim, danışmanlık, destek ve geliştirme şeklinde olabilir. Özel yazılımlar pratik ve düşük maliyetli çözümler sunmaları bakımından oldukça tercih edilmektedir.

İş süreçlerini kısaltan ve şirket verimliliğini arttıran özel yazılımlar; Muhasebe yazılımları, proje yönetim sistemleri, teklif yönetim sistemleri, ilk sistemleri, veri sistemleri ve bunun gibi çeşitli görevleri olan yazılımlardır. Bu tür yazılımlar şirket ihtiyaçlarına göre web yazılım veya mobil uygulama olarak geliştirilebilmektedir.

Şirketler Özel Yazılıma Neden İhtiyaç Duyar?

İş süreçleri sektöre göre farklılık gösterebildiği için hazır paket sistemlerdeki özellikler ihtiyaçları her zaman karşılayamaz. Hazır paket sistemler tüm sektörlerin genel ihtiyaçlarına göre tasarlandığı için üzerinde geliştirmeyi ancak sağlayıcı firma istediği zaman yapabilmektedir ve bu geliştirmelerin yapılma süreçleri uzun olmaktadır.

Zaman ve maliyet kaybı yaşamadan iş süreçlerinizi kısaltmak, müşteri memnuniyetini sağlamak ve sonradan çıkabilecek tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel yazılım geliştirme çözümlerini tercih edebilirsiniz.

Şirketlerin özel yazılım kullanmalarında, en sık karşılaşılan nedenlerden biri, şirketin hazır yazılımı kullanırken herhangi bir problem ile karşılaşması ve sorun yaşaması, bunun üzerine en makul çözümü aramasıdır.

Ayrıca şirketlerin neden özel yazılım ihtiyacı duyduğunu maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz;

• Büyümek
• Karlılığı yükseltmek
• Verimliliği arttırmak
• Şirket içi yönetimi tek bir yerden sağlamak
• Mobilleşmek
• Hızlanmak
• Tasarruf yapmak ve maliyetleri düşürmek
• Teknolojinin gücünden faydalanmak
• Hem şirket içi hem şirket çevresiyle sağlıklı iletişim kurmak

Özel Yazılım Sistemlerinin Hazır Sistemlerden Farkları Nelerdir?

• Gelişime açık bir yapıdadır. Özel yazılım, ihtiyaçlarınızın sonradan belirginleşmesi, artması, değişmesi gibi durumlardan etkilenmez bu senaryolara her zaman hazırlıklıdır.
• Diğer sistemlerle entegrasyon kolaylıkla sağlanabilmektedir. Bu sayede verilerinizi tek bir yerde toplayıp raporlayabilirsiniz.
• Özel yazılım projeniz şirketinize ait olmaktadır, paket sistemler genelde lisans ücretleriyle kiralanmaktadır.
• Paket sistemlerde fazla olan, kullanılmayan birçok özellik bulunduğundan yavaş çalışmaktadır. Özel yazılım projeniz ihtiyaçlarınıza odaklanıp üretildiğinden yüksek performans ile çalışmaktadır.
• Projenizi tablet, mobil gibi farklı platformlarda kullanabilir ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebilirsiniz.

Özel Yazılım Geliştirmenin Avantajları Nelerdir?

• Şirket ihtiyaçlarına uygun ve esnek çözümler sunar
• İş süreçlerinizi değiştirmeden hızlı kullanım kolaylığı sağlar
• Kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar
• Gereksinim duyulan diğer sistemler ile entegrasyonu vardır
• PC, Mac, Tablet ve mobil gibi farklı platformlarda çalışabilir
• Sonradan çıkabilecek ihtiyaçlara cevap verebilir
• Özel yazılımlar tamamen şirketlerin kendilerine özel iş akışları dikkate alınarak tasarlanır. Bu da şirketin ihtiyaç ve eksiklerini doğrudan gidermeye yönelik çözümler sağlar
• Yazılımdan en doğru şekilde faydalanabilmek adına özel yazılım firması tarafından teknik destek ve eğitim hizmeti sağlanır.
• Yazılım şirket verilerine her yerden ve her an kolay ulaşım sağlar. Bu da şirkete mobil olma yeteneği kazandırır. Çalışanlar ve yöneticiler sadece ofiste değil, her yerde şirkete yönelik satış, pazarlama, finans ya da toplantı gibi işlemleri gerçekleştirebilir.
• Özel yazılımlar şirket verilerini sürekli analiz ederek şirket çalışanları faydalı olabilecek geri bildirimler sağlar.
• Şirketin mevcut durumu ile ilgili düzenli raporlar sunar. Bunu günlük, haftalık, aylık, yıllık olarak yapabildiği gibi istenilen özel aralıklarda da anlık olarak rapor almak mümkündür.
• Şirketin yaklaşan etkinlikleri, ödemeleri, toplantıları, eğitimleri vb. özel durumları hatırlatarak hiçbir ayrıntının gözden kaçmamasını sağlar.
• Şirket içi iletişim özel yazılım üzerinden sağlanabilir. Bu yazılım kullanılarak şirket içi yazışmalar, online toplantılar, ortak çalışmalar, belge ve dosya paylaşımı gibi uygulamalar gerçekleştirilebilir.

Özel Yazılımın Riskleri Nelerdir?

Her yenilik ve yatırımda az da olsa bir risk bulunur. Bir işletmeye özel yazılım satın almak da önemli bir yatırımdır, bu sebeple avantajlarının yanında risklerini de bilmek önemlidir.
Özel yazılımların avantajlarında olduğu gibi risklerinde de aynı durum geçerlidir: her işletme için yaptığı işe göre farklı riskler söz konusudur.

Ancak genel olarak her işletmede karşılaşılabilecek risklerden bahsetmek mümkün. Bunlar şöyledir;

• Öncelikli sorun özel yazılımın şirket çalışanları tarafından uyum sağlanabilecek seviyede olmamasıdır. Çalışanlar kullanamadığı sürece özel yazılımın hiçbir anlamı olmayacaktır.

• Yazılımın da şirketin altyapısına uymaması farklı bir risk konusu olarak karşınıza çıkar. Bazı şirketlerin özel yazılımdan önce daha köklü teknolojik yeniliklere gitmesi gerekebilir.

• Bununla birlikte şirketin özel yazılımı satın aldıktan sonra yazılımın bakımı, geliştirilmesi gibi gelecekte bütçe ayrılması gereken kalemler için yeterli kaynağı sağlayamaması da üründen elde edilecek verimi düşüreceğinden olası riskler arasında kabul edilebilir.

Özel Yazılım Satın Almadan Önce Nelere Dikkat Edilmelidir?

Özel yazılımların her şeyden önce oldukça büyük yatırımlar olduğunu unutmamak gerektiğini söylemiştik. Bu da hangi özel yazılım firması ise çalışılacağına doğrudan bağlıdır. Bunun için dikkate almamız gereken konular maddeler halinde şöyledir;

• Karar vermeden önce elbette bu yazılım için şirket içerisinde bir ekip yaratmak ve sadece şirket için çalışmasını sağlamak mümkün mü ? bunun için bütçe ayrılabilir mi ?kararını vermek faydalı olacaktır.

Eğer sadece tek bir şirkete özel çalışabilecek bir iç ekip oluşturmak mümkünse süreç çok daha sağlıklı ilerleyecektir. Çünkü bu ekip hem tüm konsantrasyonunu bu şirkete verecek hem de şirketin işleyişine birebir şahit olarak şirketi dışarıdaki bir firmadan çok daha iyi tanıyabilecektir.

• Ekip kurmak ya da hangi firma ile çalışılacağına karar verildikten sonra gelen en önemli adım, çalışanları ve tüm işletmeyi bu sürece hazırlamaktır.

Bunun için yapılacak en önemli şey yeni gelecek özel yazılımın şirkete nasıl katkılar sağlayacağını, işleri nasıl kolaylaştıracağını ve çalışanları nasıl geliştireceğini anlatmaktır.

• Yatırımda söz sahibi olan yönetim ekibiyle de ortak fikre sahip olmak oldukça önelidir. Bu sebeple yazılım firması ile tanıştırmak ve süreci işin uzmanlarından dinlemelerini sağlamak etkili olacaktır.

• Yazılım firmasının teknik anlamda gerekli olan mevcut bazı teknolojileri kaldırmak, değiştirmek istemesi gibi durumlar oluşabilir. Bunun için verilecek kararların tek fikirde buluşulması ve işin uzmanlarına bırakılması sürecin kolayca ilerlemesine yardımcı olacaktır.